จองที่พัก

ตั๋วเครื่องบิน เชียงใหม่

เที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพ - เชียงใหม่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 75 นาที ท่านสามารถค้นหาเที่ยวบิน เชียงใหม่ และจองตั๋วเครื่องบิน โดยกำหนดสถานทีต้นทาง ปลายทาง และวันที่ที่ต้องการเดินทาง ลงในกล่องค้นหาด้านล่างครับ
 
รถเช่า
 
การบินไทย (Thai Airways) การบินไทย
เที่ยวบินไป เชียงใหม่ เที่ยวบินออกจาก เชียงใหม่
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
TG102 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 07:55 09:10
TG104 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 08:45 10:00
TG110 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 13:10 14:25
TG116 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 17:20 18:35
TG120 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 18:40 19:55
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
TG103 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 10:10 11:25
TG105 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 10:35 11:50
TG111 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 15:05 16:20
TG117 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 19:15 20:30
TG121 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 20:55 22:10
ตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเครื่องบิน
แอร์เอเชีย (Air Asia) แอร์เอเชีย
เที่ยวบินไป เชียงใหม่ เที่ยวบินออกจาก เชียงใหม่
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
FD3437 ดอนเมือง เชียงใหม่ 06:50 08:05
FD3445 ดอนเมือง เชียงใหม่ 08:30 09:45
FD3435 ดอนเมือง เชียงใหม่ 09:15 10:30
FD3441 ดอนเมือง เชียงใหม่ 10:45 12:00
FD3447 ดอนเมือง เชียงใหม่ 11:50 13:05
FD3433 ดอนเมือง เชียงใหม่ 12:50 14:05
FD3425 ดอนเมือง เชียงใหม่ 13:55 15:10
FD3439 ดอนเมือง เชียงใหม่ 14:40 15:55
FD3431 ดอนเมือง เชียงใหม่ 15:45 17:00
FD3429 ดอนเมือง เชียงใหม่ 18:10 19:25
FD3443 ดอนเมือง เชียงใหม่ 19:25 20:40
FD3427 ดอนเมือง เชียงใหม่ 21:00 22:15
FD3419 ดอนเมือง เชียงใหม่ 21:45 23:00
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
FD3438 เชียงใหม่ ดอนเมือง 08:25 09:40
FD3446 เชียงใหม่ ดอนเมือง 10:05 11:20
FD3436 เชียงใหม่ ดอนเมือง 11:20 12:35
FD3442 เชียงใหม่ ดอนเมือง 12:50 14:05
FD3448 เชียงใหม่ ดอนเมือง 13:35 14:50
FD3434 เชียงใหม่ ดอนเมือง 14:35 15:50
FD3426 เชียงใหม่ ดอนเมือง 15:55 17:10
FD3440 เชียงใหม่ ดอนเมือง 16:25 17:40
FD3432 เชียงใหม่ ดอนเมือง 17:35 18:50
FD3430 เชียงใหม่ ดอนเมือง 19:55 21:10
FD3444 เชียงใหม่ ดอนเมือง 21:15 22:30
FD3428 เชียงใหม่ ดอนเมือง 22:40 23:55
FD3420 เชียงใหม่ ดอนเมือง 23:40 00:55
ตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเครื่องบิน
บางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways) บางกอกแอร์เวย์
เที่ยวบินไป เชียงใหม่ เที่ยวบินออกจาก เชียงใหม่
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
PG229 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 06:15 07:30
PG215 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 08:05 09:20
PG217 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 12:30 13:45
PG219 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 17:00 18:15
PG221 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 21:35 22:50
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
PG222 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 07:00 08:15
PG216 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 10:15 11:30
PG224 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 12:05 13:20
PG907 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 14:45 16:00
PG220 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 19:05 20:20
PG228 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 21:10 22:25
ตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเครื่องบิน
นกแอร์ (Nok Air) นกแอร์
เที่ยวบินไป เชียงใหม่ เที่ยวบินออกจาก เชียงใหม่
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
DD8302 ดอนเมือง เชียงใหม่ 07:00 08:15
DD8306 ดอนเมือง เชียงใหม่ 09:05 10:20
DD8312 ดอนเมือง เชียงใหม่ 12:40 13:55
DD8316 ดอนเมือง เชียงใหม่ 14:20 15:35
DD8318 ดอนเมือง เชียงใหม่ 16:30 17:45
DD8324 ดอนเมือง เชียงใหม่ 19:00 20:15
DD8326 ดอนเมือง เชียงใหม่ 20:15 21:30
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
DD8303 เชียงใหม่ ดอนเมือง 08:30 09:45
DD8307 เชียงใหม่ ดอนเมือง 10:35 11:50
DD8313 เชียงใหม่ ดอนเมือง 14:15 15:30
DD8319 เชียงใหม่ ดอนเมือง 18:00 19:15
DD8325 เชียงใหม่ ดอนเมือง 20:30 21:45
DD8335 เชียงใหม่ ดอนเมือง 21:05 22:20
DD8327 เชียงใหม่ ดอนเมือง 21:45 23:00
DD8317 เชียงใหม่ ดอนเมือง 22:15 23:30
ตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเครื่องบิน
 
 
ตั๋วเครื่องบิน
เลือกภาษา
air tickets enghotel bookinghotel bookingจองที่พัก
ตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลี
ตั๋วเครื่องบิน
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

ตั๋วเครื่องบิน ในประเทศ และต่างประเทศ
ตั๋วเครื่องบินการบินไทย | ตั๋วเครื่องบางกอกแอร์เวย์ | ตั๋วเครื่องบินนกแอร์ | ตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบินกว่า 3,000 เส้นทาง กว่า 50 สายการบิน
บริการเปรียบเทียบ ราคาตั๋วเครื่องบินโดย Skyscanner