จองที่พัก

ตั๋วเครื่องบิน เชียงใหม่

 
รถเช่า
 
การบินไทย (Thai Airways) การบินไทย
เที่ยวบินไป เชียงใหม่ เที่ยวบินออกจาก เชียงใหม่
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
TG1100 ดอนเมือง เชียงใหม่ 07:05 08:20
TG102 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 07:55 09:10
TG1104 ดอนเมือง เชียงใหม่ 09:25 10:40
TG106 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 10:50 12:05
TG110 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 13:10 14:25
TG1114 ดอนเมือง เชียงใหม่ 15:50 17:05
TG116 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 17:20 18:35
TG120 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 18:40 19:55
TG122 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 21:30 22:45
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
TG123 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 06:55 08:10
TG103 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 10:15 11:30
TG1105 เชียงใหม่ ดอนเมือง 11:20 12:35
TG107 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 12:35 13:50
TG1117 เชียงใหม่ ดอนเมือง 14:00 15:15
TG111 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 15:05 16:20
TG1115 เชียงใหม่ ดอนเมือง 17:40 18:55
TG117 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 19:15 20:30
TG121 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 20:55 22:10
ตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเครื่องบิน
แอร์เอเชีย (Air Asia) แอร์เอเชีย
เที่ยวบินไป เชียงใหม่ เที่ยวบินออกจาก เชียงใหม่
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
FD3437 ดอนเมือง เชียงใหม่ 06:40 07:55
FD3435 ดอนเมือง เชียงใหม่ 10:20 11:35
FD3433 ดอนเมือง เชียงใหม่ 12:50 14:05
FD3439 ดอนเมือง เชียงใหม่ 14:40 15:55
FD3429 ดอนเมือง เชียงใหม่ 18:10 19:25
FD3427 ดอนเมือง เชียงใหม่ 21:00 22:15
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
FD3438 เชียงใหม่ ดอนเมือง 08:25 09:40
FD3436 เชียงใหม่ ดอนเมือง 12:05 13:20
FD3434 เชียงใหม่ ดอนเมือง 14:35 15:50
FD3440 เชียงใหม่ ดอนเมือง 16:25 17:40
FD3430 เชียงใหม่ ดอนเมือง 19:55 21:10
FD3428 เชียงใหม่ ดอนเมือง 22:40 23:55
ตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเครื่องบิน
บางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways) บางกอกแอร์เวย์
เที่ยวบินไป เชียงใหม่ เที่ยวบินออกจาก เชียงใหม่
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
PG215 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 08:05 09:20
PG217 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 12:30 13:45
PG219 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 17:00 18:15
PG221 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 21:05 22:20
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
PG222 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 07:00 08:15
PG216 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 10:15 11:30
PG224 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 12:05 13:20
PG907 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 14:45 16:00
PG226 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 16:40 17:55
PG220 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 19:05 20:20
PG228 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 21:10 22:25
ตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเครื่องบิน
นกแอร์ (Nok Air) นกแอร์
เที่ยวบินไป เชียงใหม่ เที่ยวบินออกจาก เชียงใหม่
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
DD8300 ดอนเมือง เชียงใหม่ 06:05 07:20
DD8302 ดอนเมือง เชียงใหม่ 07:00 08:15
DD8306 ดอนเมือง เชียงใหม่ 09:20 10:35
DD8310 ดอนเมือง เชียงใหม่ 10:35 11:50
DD8312 ดอนเมือง เชียงใหม่ 12:40 13:55
DD8314 ดอนเมือง เชียงใหม่ 13:50 15:05
DD8316 ดอนเมือง เชียงใหม่ 14:20 15:35
DD8318 ดอนเมือง เชียงใหม่ 16:30 17:45
DD8320 ดอนเมือง เชียงใหม่ 16:50 18:05
DD8324 ดอนเมือง เชียงใหม่ 19:40 20:55
DD8326 ดอนเมือง เชียงใหม่ 20:15 21:30
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
DD8301 เชียงใหม่ ดอนเมือง 07:35 08:50
DD8303 เชียงใหม่ ดอนเมือง 08:30 09:45
DD8307 เชียงใหม่ ดอนเมือง 10:50 12:05
DD8311 เชียงใหม่ ดอนเมือง 12:05 13:20
DD8313 เชียงใหม่ ดอนเมือง 14:15 15:30
DD8315 เชียงใหม่ ดอนเมือง 15:20 16:35
DD8319 เชียงใหม่ ดอนเมือง 18:00 19:15
DD8321 เชียงใหม่ ดอนเมือง 18:40 19:55
DD8317 เชียงใหม่ ดอนเมือง 19:30 20:45
DD8325 เชียงใหม่ ดอนเมือง 21:10 22:25
DD8327 เชียงใหม่ ดอนเมือง 21:45 23:00
ตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเครื่องบิน
 
 
ตั๋วเครื่องบิน
เลือกภาษา
air tickets enghotel bookinghotel bookingจองที่พัก
ตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลี
ตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเครื่องบิน
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ในประเทศ และต่างประเทศ
ตั๋วเครื่องบินการบินไทย | ตั๋วเครื่องบางกอกแอร์เวย์ | ตั๋วเครื่องบินนกแอร์ | ตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบินกว่า 3,000 เส้นทาง กว่า 50 สายการบิน
บริการจองตั๋วเครื่องบินโดย DhakulChan Group