จองที่พัก

ตั๋วเครื่องบิน เชียงใหม่

 
รถเช่า
 
การบินไทย (Thai Airways) การบินไทย
เที่ยวบินไป เชียงใหม่ เที่ยวบินออกจาก เชียงใหม่
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
TG100 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 06:15 07:25
TG102 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 07:45 09:05
TG104 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 09:00 10:20
TG106 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 10:15 11:35
TG110 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 12:50 14:00
TG112 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 14:00 15:10
TG114 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 15:00 16:10
TG116 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 17:20 18:30
TG120 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 18:40 20:00
TG122 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 21:30 22:40
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
TG123 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 07:00 08:10
TG101 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 08:10 09:20
TG103 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 09:55 11:15
TG105 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 11:10 12:30
TG129 เชียงใหม่ ภูเก็ต 12:25 14:20
TG111 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 14:50 16:00
TG113 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 16:00 17:10
TG115 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 17:00 18:10
TG117 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 19:20 20:30
TG121 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 20:50 22:10
ตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเครื่องบิน
แอร์เอเชีย (Air Asia) แอร์เอเชีย
เที่ยวบินไป เชียงใหม่ เที่ยวบินออกจาก เชียงใหม่
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
FD3230 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 06:45 07:55
FD3974 ภูเก็ต เชียงใหม่ 10:35 12:50
FD3232 กรุงเทพ ดอนเมือง เชียงใหม่ 10:45 11:55
FD3234 กรุงเทพ ดอนเมือง เชียงใหม่ 12:50 14:00
FD3924 ภูเก็ต เชียงใหม่ 14:50 19:30
FD3236 กรุงเทพ ดอนเมือง เชียงใหม่ 15:50 17:00
FD3238 กรุงเทพ ดอนเมือง เชียงใหม่ 19:10 20:20
FD3240 กรุงเทพ ดอนเมือง เชียงใหม่ 20:40 21:50
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
FD3231 เชียงใหม่ กรุงเทพ ดอนเมือง 08:25 09:35
FD3233 เชียงใหม่ กรุงเทพ ดอนเมือง 12:25 13:35
FD3975 เชียงใหม่ ภูเก็ต 13:30 15:50
FD3235 เชียงใหม่ กรุงเทพ ดอนเมือง 14:35 15:45
FD3237 เชียงใหม่ กรุงเทพ ดอนเมือง 17:30 18:40
FD3925 เชียงใหม่ ภูเก็ต 20:05 22:45
FD3239 เชียงใหม่ กรุงเทพ ดอนเมือง 20:50 21:55
FD3241 เชียงใหม่ กรุงเทพ ดอนเมือง 22:20 23:30
ตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเครื่องบิน
บางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways) บางกอกแอร์เวย์
เที่ยวบินไป เชียงใหม่ เที่ยวบินออกจาก เชียงใหม่
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
PG215 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 08:00 09:15
PG217 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 12:05 13:20
PG219 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 18:30 19:45
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
PG216 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 09:55 11:15
PG242 เชียงใหม่ เกาะสมุย 14:05 15:50
PG220 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 20:30 21:50
ตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเครื่องบิน
นกแอร์ (Nok Air) นกแอร์
เที่ยวบินไป เชียงใหม่ เที่ยวบินออกจาก เชียงใหม่
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
DD8306 กรุงเทพ ดอนเมือง เชียงใหม่ 09:05 10:15
DD8310 กรุงเทพ ดอนเมือง เชียงใหม่ 11:00 12:10
DD8318 กรุงเทพ ดอนเมือง เชียงใหม่ 16:00 17:10
DD8326 กรุงเทพ ดอนเมือง เชียงใหม่ 19:15 20:25
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
DD8307 เชียงใหม่ กรุงเทพ ดอนเมือง 10:45 11:50
DD8311 เชียงใหม่ กรุงเทพ ดอนเมือง 12:40 13:45
DD8319 เชียงใหม่ กรุงเทพ ดอนเมือง 17:40 18:45
DD8327 เชียงใหม่ กรุงเทพ ดอนเมือง 20:55 22:00
ตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเครื่องบิน
 
 

จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ในประเทศ และต่างประเทศ
ตั๋วเครื่องบินการบินไทย | ตั๋วเครื่องบางกอกแอร์เวย์ | ตั๋วเครื่องบินนกแอร์ | ตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบินกว่า 3,000 เส้นทาง กว่า 50 สายการบิน
บริการจองตั๋วเครื่องบินโดย DhakulChan Group