จองที่พัก

ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย

เที่ยวบิน เชียงใหม่ การบินไทย การบินไทย
เที่ยวบินไป เชียงใหม่ เที่ยวบินออกจาก เชียงใหม่
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
TG100 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 06:15 07:25
TG102 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 07:45 09:05
TG104 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 09:00 10:20
TG106 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 10:15 11:35
TG110 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 12:50 14:00
TG112 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 14:00 15:10
TG114 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 15:00 16:10
TG116 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 17:20 18:30
TG120 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 18:40 20:00
TG122 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 21:30 22:40
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
TG123 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 07:00 08:10
TG101 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 08:10 09:20
TG103 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 09:55 11:15
TG105 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 11:10 12:30
TG111 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 14:50 16:00
TG113 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 16:00 17:10
TG115 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 17:00 18:10
TG117 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 19:20 20:30
TG121 เชียงใหม่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 20:50 22:10
TG129 เชียงใหม่ ภูเก็ต 12:25 14:20
ตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเครื่องบิน
เที่ยวบิน ภูเก็ต การบินไทย การบินไทย
เที่ยวบินไป ภูเก็ต เที่ยวบินออกจาก ภูเก็ต
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
TG201 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ ภูเก็ต 07:35 09:00
TG203 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ ภูเก็ต 08:30 09:55
TG205 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ ภูเก็ต 10:00 11:20
TG207 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ ภูเก็ต 10:55 12:15
TG211 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ ภูเก็ต 12:25 13:45
TG215 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ ภูเก็ต 14:15 15:35
TG217 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ ภูเก็ต 16:00 17:20
TG221 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ ภูเก็ต 18:20 19:40
TG223 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ ภูเก็ต 19:20 20:40
TG225 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ ภูเก็ต 22:40 23:59
TG129 เชียงใหม่ ภูเก็ต 12:25 14:20
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
TG226 ภูเก็ต กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 07:25 08:50
TG202 ภูเก็ต กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 10:00 11:30
TG204 ภูเก็ต กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 10:55 12:25
TG206 ภูเก็ต กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 12:05 13:30
TG208 ภูเก็ต กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 13:05 14:30
TG212 ภูเก็ต กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 14:40 16:05
TG214 ภูเก็ต กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 15:10 16:35
TG486 ภูเก็ต กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 15:30 16:55
TG216 ภูเก็ต กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 16:25 17:50
TG671 ภูเก็ต กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 17:00 18:25
TG218 ภูเก็ต กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 18:25 19:50
TG222 ภูเก็ต กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 20:50 22:15
TG224 ภูเก็ต กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 21:30 22:55
ตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเครื่องบิน
เที่ยวบิน หาดใหญ่ การบินไทย การบินไทย
เที่ยวบินไป หาดใหญ่ เที่ยวบินออกจาก หาดใหญ่
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
TG231 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ หาดใหญ่ 06:05 07:35
TG233 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ หาดใหญ่ 09:20 10:45
TG235 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ หาดใหญ่ 13:25 14:50
TG237 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ หาดใหญ่ 18:05 19:30
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
TG232 หาดใหญ่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 08:15 09:40
TG234 หาดใหญ่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 11:30 12:55
TG236 หาดใหญ่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 15:35 17:00
TG238 หาดใหญ่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 20:15 21:40
ตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเครื่องบิน
เที่ยวบิน เกาะสมุย การบินไทย การบินไทย
เที่ยวบินไป เกาะสมุย เที่ยวบินออกจาก เกาะสมุย
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
TG281 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เกาะสมุย 07:45 08:50
TG287 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เกาะสมุย 16:00 17:05
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
TG282 เกาะสมุย กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 09:30 10:35
TG288 เกาะสมุย กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 17:45 18:50
ตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเครื่องบิน
 

จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ในประเทศ และต่างประเทศ
ตั๋วเครื่องบินการบินไทย | ตั๋วเครื่องบางกอกแอร์เวย์ | ตั๋วเครื่องบินนกแอร์ | ตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบินกว่า 3,000 เส้นทาง กว่า 50 สายการบิน
บริการจองตั๋วเครื่องบินโดย DhakulChan Group