จองที่พัก

ตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย

แอร์เอเชีย
เที่ยวบิน เชียงใหม่ แอร์เอเชีย แอร์เอเชีย
เที่ยวบินไป เชียงใหม่ เที่ยวบินออกจาก เชียงใหม่
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
FD3232 กรุงเทพ ดอนเมือง เชียงใหม่ 10:45 11:55
FD3234 กรุงเทพ ดอนเมือง เชียงใหม่ 12:50 14:00
FD3236 กรุงเทพ ดอนเมือง เชียงใหม่ 15:50 17:00
FD3238 กรุงเทพ ดอนเมือง เชียงใหม่ 19:10 20:20
FD3240 กรุงเทพ ดอนเมือง เชียงใหม่ 20:40 21:50
FD3230 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 06:45 07:55
FD3974 ภูเก็ต เชียงใหม่ 10:35 12:50
FD3924 ภูเก็ต เชียงใหม่ 14:50 19:30
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
FD3231 เชียงใหม่ กรุงเทพ ดอนเมือง 08:25 09:35
FD3233 เชียงใหม่ กรุงเทพ ดอนเมือง 12:25 13:35
FD3235 เชียงใหม่ กรุงเทพ ดอนเมือง 14:35 15:45
FD3237 เชียงใหม่ กรุงเทพ ดอนเมือง 17:30 18:40
FD3239 เชียงใหม่ กรุงเทพ ดอนเมือง 20:50 21:55
FD3241 เชียงใหม่ กรุงเทพ ดอนเมือง 22:20 23:30
FD3975 เชียงใหม่ ภูเก็ต 13:30 15:50
FD3925 เชียงใหม่ ภูเก็ต 20:05 22:45
ตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเครื่องบิน
เที่ยวบิน ภูเก็ต แอร์เอเชีย แอร์เอเชีย
เที่ยวบินไป ภูเก็ต เที่ยวบินออกจาก ภูเก็ต
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
FD3021 กรุงเทพ ดอนเมือง ภูเก็ต 07:00 08:15
FD3023 กรุงเทพ ดอนเมือง ภูเก็ต 07:50 09:20
FD3025 กรุงเทพ ดอนเมือง ภูเก็ต 10:50 12:15
FD3027 กรุงเทพ ดอนเมือง ภูเก็ต 13:25 14:45
FD3029 กรุงเทพ ดอนเมือง ภูเก็ต 14:25 15:45
FD3031 กรุงเทพ ดอนเมือง ภูเก็ต 16:35 17:45
FD3033 กรุงเทพ ดอนเมือง ภูเก็ต 19:55 21:15
FD3035 กรุงเทพ ดอนเมือง ภูเก็ต 21:20 22:40
FD3985 อุดรธานี ภูเก็ต 16:50 18:30
FD3975 เชียงใหม่ ภูเก็ต 13:30 15:50
FD3925 เชียงใหม่ ภูเก็ต 20:05 22:45
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
FD3022 ภูเก็ต กรุงเทพ ดอนเมือง 08:55 10:15
FD3026 ภูเก็ต กรุงเทพ ดอนเมือง 12:50 14:10
FD3024 ภูเก็ต กรุงเทพ ดอนเมือง 14:30 15:50
FD3028 ภูเก็ต กรุงเทพ ดอนเมือง 15:15 16:35
FD3030 ภูเก็ต กรุงเทพ ดอนเมือง 16:30 17:55
FD3032 ภูเก็ต กรุงเทพ ดอนเมือง 18:15 19:40
FD3034 ภูเก็ต กรุงเทพ ดอนเมือง 21:50 23:10
FD3036 ภูเก็ต กรุงเทพ ดอนเมือง 23:10 00:30
FD3984 ภูเก็ต อุดรธานี 14:40 16:20
FD3974 ภูเก็ต เชียงใหม่ 10:35 12:50
FD3924 ภูเก็ต เชียงใหม่ 14:50 19:30
ตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเครื่องบิน
เที่ยวบิน หาดใหญ่ แอร์เอเชีย แอร์เอเชีย
เที่ยวบินไป หาดใหญ่ เที่ยวบินออกจาก หาดใหญ่
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
FD3131 กรุงเทพ ดอนเมือง หาดใหญ่ 07:45 09:15
FD3133 กรุงเทพ ดอนเมือง หาดใหญ่ 10:25 11:50
FD3135 กรุงเทพ ดอนเมือง หาดใหญ่ 12:10 13:30
FD3139 กรุงเทพ ดอนเมือง หาดใหญ่ 17:40 18:55
FD3141 กรุงเทพ ดอนเมือง หาดใหญ่ 19:10 20:35
เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ออก ถึง
FD3132 หาดใหญ่ กรุงเทพ ดอนเมือง 09:45 11:10
FD3134 หาดใหญ่ กรุงเทพ ดอนเมือง 12:30 13:55
FD3136 หาดใหญ่ กรุงเทพ ดอนเมือง 14:00 15:25
FD3140 หาดใหญ่ กรุงเทพ ดอนเมือง 19:25 20:40
FD3142 หาดใหญ่ กรุงเทพ ดอนเมือง 21:05 22:25
ตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเครื่องบิน
 

จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ในประเทศ และต่างประเทศ
ตั๋วเครื่องบินการบินไทย | ตั๋วเครื่องบางกอกแอร์เวย์ | ตั๋วเครื่องบินนกแอร์ | ตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบินกว่า 3,000 เส้นทาง กว่า 50 สายการบิน
บริการจองตั๋วเครื่องบินโดย DhakulChan Group